Што претставува декарбонизација

Дефиницијата „Декарбонизација на мотор“ ја усвоивме во 2014 година. Како резултат на долготрајно испитување на оваа технологија и нејзиниот ефект, утврдивме со сигурност дека во текот на овој процес доаѓа до деградација на честичките на гареж и нивно одстранување од внатрешноста на моторот и неговите составни делови.
Постапката „Декарбонизација на мотор“ претставува чистење на внатрешноста на моторот од наслаги на гареж, контролирана со вбризгување на поголема количина HHO гас ( водород и кислород ) преку усисната грана на моторот, за мотори со внатрешно согорување ( SUS ) кои како поконско гориво користат Дизел, Бензин, LPG или CNG.
 
Со декарбонизација на моторот се подобруваат перформансите на моторот, односно ги враќа перформансите на приближно фабрички проектираните, кои се намалуваат во период на експлоатација поради насобраниот талог – гареж на деловите на моторот. Подоброто согорување на горивото ги намалува штетните издувни гасови, што не само што ја чува животната околина, туку и ги намалува штетните ефекти од истите. Придонесува драстично да се намали сервисниот интервал на издувниот систем, што директно и драстично ги намалува трошоците за одржување и замена.

Најдобри резултати во одржување на моторот и драстично намалување на трошоците околу неговото одржување се добиваат со превенција, ондосно со редовна декарбоницазија, на секои поминати 15.000 - 25.000 километри во зависност од стилот и условите на возење или еднаш годишно.

РЕЗЕРВИРАЈ ТЕРМИН