Декарбонизација на мотор

ВО КРАТКИ ЦРТИ
Со декарбонизација на моторот се подобруваат перформансите на моторот, односно ги враќа перформансите на приближно фабрички проектираните, кои се намалуваат во период на експлоатација поради насобраниот талог – гареж на деловите на моторот. Подоброто согорување на горивото ги намалува штетните издувни гасови, што не само што ја чува животната околина, туку и ги намалува штетните ефекти од истите. Придонесува драстично да се намали сервисниот интервал на издувниот систем, што директно и драстично ги намалува трошоците за одржување и замена.
РЕЗЕРВИРАЈ ТЕРМИН