Машинско чистење DPF и Катализатори

Машинско чистење DPF или Катализатор“ е постапка која е ефикасна кај сите патнички, комерцијални и товарни возила и ги враќа од 96% до 99% од фабричка состојба. Целата постапка на чистење се одвива на една машина. Времетраењето на процесот зависи од типот на возилото и тоа за автомобили 90 мин, за комерцијални возила до 120 мин. и товарни возила до 180 минути заедно со процесот на сушење.
Процесот на чистење се одвива во неколку фази:
- Визуелен преглед на филтерот
- Преглед во внатрешноста со камера, каде визуелно нема пристап
- Мерење на нивото на запушеност со испечатен тест
- Машинско чистење
- Машинско сушење
- Завршен контролен тест со резултати после чистење
Последици од запушен DPF
- Нерамномерна работа на моторот
- Поголема потрошувачка на гориво
- Намалување на перформансите на моторот
- Дефект на турбина, дизни како и на целокупниот мотор
НАПОМЕНА

Зошто не е добро физички да се одстрани DPF филтерот или катализаторот?

Се губат сите EURO норми

Одстранувањето е потенцијална причина за дефект на турбо полначот - нема притисок што зависи од DPF филтерот

Со одстранување на DPF филтерот се одстрануваат и сензорите кои ја контролираат потрошувачката на гориво и квалитетот на смесата на самиот издув, која е битна информација за компјутерот да проценува каква и колкава смеса да вбризга во моторот
 

ПРОЦЕДУРАТА НЕ ВЛИЈАЕ НА ГАРАНЦИЈАТА НА ВОЗИЛОТО

Потполно безбедно без сечење, заварување или друг вид инвазивни операции, со што се гарантира физичко-хемиските својства да останат непроменети. Со тоа DPF филтерот или Катализаторот продолжува да функционира како нов.

РЕЗЕРВИРАЈ ТЕРМИН